Møte med reiselivs- og aktivitetsbedrifter i Farsund

Fotograf: Silje Eriksen Havn

Tirsdag 26.01.16 holdt Farsund 365 et møte på Nordberg fort for alle reiselivs- og aktivitetsbedrifter i Farsund.

Her ble det holdt en introduksjon og presentasjon av Farsund 365, arbeidsoppgaver og hvordan vi ser reiselivets betydning i Farsund. Hvor blant annet sesong 2015, status for 2016, Farsund som reisemål, kundeundersøkelsen og nye statistikker ble presentert

Den digitale strategien ble også presentert, blant mye annet. Nettsider og sosiale medier er et utrolig viktig markedsføringsmiddel som må bli tatt godt i bruk. Gode historier, bilder og videoer som deles av gode venner er mer verdt enn en brosjyre.

For grundigere informasjon, se de vedlagte presentasjonene.

Takk til alle som møtte opp. Som sagt setter vi stor pris på alle innspill, tips og tanker rundt fremtiden og utvikling. Håper vi finner gode løsninger på hvordan vi kan løfte nye prosjekter og aktiviteter inn i en felles ramme og profilere dem i fellesskap, og at vi alle har funnet noe vi ønsker å forplikte oss til å jobbe videre med.

image3   image2

Følg gjerne Farsund 365 på Facebook om du ønsker mer informasjon om hva vi gjør, og hva som skjer rundt i vår flotte kommune.

Møte Nordberg 26.01.2016

Møte 26.01.16 Route 8