Fornybar industripark på Lista

Fotograf:

Grønne datasentre basert på fornybar kraft. Lista er den optimale løsningen. Beliggenhet er viktig!

Nyt den flotte filmen av fremtidens Lista.