3 millioner fra Forskningsrådet til Det Amerikanske Lista

Fotograf:

Tre mIllioner kroner til unikt forskningsprosjekt
Det amerikanske Lista skal utvikles til trekkplaster for turister – ved hjelp av et forskningsprosjekt til tre millioner kroner.

Det er Farsund 365 som skal styre prosjektet. Forskere fra Agderforskning skal i samarbeid med lokale bedrifter dyrke det amerikanske preget på Lista. De skal blant annet skape unike kulturopplevelser som skal trekke turister fra inn- og utland.

Prosjektets fulle navn er: ”The American Lista. Culture- and arts-based attraction development and American-Norwegian travel route products”

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond (RFF) Agder.

Bedriftene i forskningsprosjektet er medlemmer i Farsund 365. Mange av dem er også partnere i Usus, næringsklyngen for bedrifter innenfor reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet. Usus er kjent blant annet for utstrakt samarbeid med forskningsmiljøene på Agderforskning og UiA.

Prosjektleder Sarah Holst Kjær beskriver prosjektet ”Det amerikanske Lista” slik:

”RFF Agders styre har bevilget 3.000.000 kroner til Farsund 365 til ”The American Lista. Culture- and arts-based attraction development and American-Norwegian travel route products”.

Som et samarbeid mellom Agderforskning og projekteier Farsund 365 har dette community-baserede turismeprosjektet som mål å profesjonalisere, raffinere, utvikle og tematisere ”Det amerikanske Lista” som turismeprodukt.

En rekke eksperter innenfor art-direction, kulturbasert tematisering, kulturhistorie, norsk-amerikansk kultur og museumsvitenskap skal bistå bedriftene med innovasjonsprosessene når de revitaliserer og skaper en destinasjon med norsk-amerikansk tema.

Studiet Opplevelsesbasert reiseliv på UiA skal bruke prosjektet som lærings- og praksis-arena. Flere bedrifter i prosjektet er allerede medlemmer av USUS-klyngen. Prosjektet baserer seg dessuten på et stort amerikansk kontaktnettverk som skal forsterke den amerikanske gjestestrømmen som Lista ønsker å tiltrekke seg. Vi ønsker å takke RFF Agder for muligheten til å utvikle unik, kulturbasert turisme.”