Strandmila og åpning av Tufteparken

Søndag 23. august kl. 11.30 åpnes Tufte-parken i Alcoa – miljøpark, samme dag arrangerer Lista idrettslag  Strandmila. Strandmila er et terrengløp som arrangeres av Alcoa Lista med Lista IL som teknisk arrangør. Løpet går i naturskjønne omgivelser i og rundt Lomsesanden i Farsund. Start og mål i Alcoa – miljøpark.

Program:
kl. 11:30: Åpning av Tufteparken

Strandmila
kl. 12:00 – Natursti for turgåere 5 km
kl. 13:30 – Fellesoppvarming m/Elisa
kl. 13:45 – Barneløp ca. 600 m
kl. 14:00 – Strandmila 5 km og 10 km

Klasser:
5 km (M/K) 7-16 / 17-29 / 30-39 /40-49 / 50+
10 km (M/K) 12-16 / 17-29 / 30-39 /40-49 / 50+ …

Startkontingent: GRATIS!

Påmelding på strandmila.no , eller på stedet.
Premiering til alle klassevinnere og barneløpet.
Gavekort trekkes blant de som har alt rett på naturstien.
Bevertning: Gratis kaffe, brus, lapper og is.
Arrangementet støttes av Alcoa Foundation

Farsund, det riktige stedet

Næring er stadig et aktuelt tema generelt, også i Farsund. Bedrifter og handelsstand merker tidvis nedgang, og kassekreditten i bankene taler da for seg. Finnes det fortsatt bedrifter som likevel slår rot og skaper arbeidsplasser?

Tratec er en totalleverandør av tekniske løsninger innen forretningsområdene offshore, industri, personellutleie, bygg og anlegg og boliger siden 1996. I Lundevågen, Farsund, ligger tre godt etablerte avdelinger med Tratec Teknikken, Tratec Farsund Offshore samt en underavdeling av Tratec Norcon.

I løpet av de siste årene er det dessverre ikke alle bedrifter som har skapt nye eller tilført arbeidsplasser. Tratec Farsund Offshore økte belegget med sju ansatte bare det siste året, og teller nå totalt 15.
– Ved at flere strategiske selskaper samles under en felles Tratec-paraply utøves synergier i form av muligheten for deling av kompetanse, for å låne folk og for å levere anbud på oppdrag som er for store for hvert enkelt selskap hver for seg, sier daglig leder i Tratec Farsund Offshore, Are R. Abrahamsen.

Tratec Farsund Offshore

Brødrene Rune og Are R. Abrahamsen ønsket å skape kompetansearbeidsplasser med utfordrende arbeidoppgaver som både var konkurransedyktige på lønn og gav nærhet til arbeidsplassen. – Det var ingen tvil om at Farsund var riktig stedet for oss, forteller Are, som sammen med Rune startet Farsund Offshore i 2011. Med visjonen å skape arbeidsplasser, trekke kompetansedyktige folk hjemover og skape et engineeringsmiljø i Farsund, fikk de kjapt med seg Tratec-gruppen på eiersiden.

Teknikken stod som et symbol på en solid bedrift. De startet med fem ansatte og er i dag sammen med Flekkefjord vokst 80 personer og med en omsetning på 120 millioner kroner i fjor.

– Hver for oss er vi små, men sammen er vi store, ytrer Abrahamsen.

Hva driver de med?

Farsund Offshore driver prosjektledelse og prosjektering mot offshore modifikasjonsmarkedet. Det vil si at de yter service og produkttjenester innen sikkerhets- og automasjonssystemer, drillingmodifikasjoner, roterende utstyr i tillegg til rene konsulenttjenester.

– Hovedfokuset vårt er modifikasjonsprosjekter hvor vi eksempelvis oppgraderer det elektriske anlegget eller kontroll- og styringssystemer på plattformer offshore.
Offshore stilles det strenge krav til planlegging, – HMS arbeid og risikovurderinger, i tillegg til omfattende dokumentasjonspakker som skal leveres. Dersom noe går galt er konsekvensene store både for liv og helse og økonomisk. Derfor legges det stor vekt på at leverandørene innen dette markedet har høy kompetanse, informerer Are videre.

Bedriften er i vekst og har store ambisjoner.

Større lokaler og på sikt et nytt bygg er naturlig nok en del av planene.
– Vi føler oss privilegert for at folk både ønsker og vil satse på oss. Statistisk sett er det stor risiko i bransjen og man må tørre å satse. Vi har enda ikke måtte søke etter folk, men vi er opptatt av å være synlige som en attraktiv kompetansebedrift.
Farsund og Lister generelt har store muligheter innen olje- og gassmarkedet offshore og i utlandet, sier en dedikert daglig leder.