Fire E39 alternativer

Alternative traseer/korridorer ny E39 Lyngdal – Ålgård
Fotograf:

Det er lagt frem fire ulike for nye E39 i et møte i Stavanger nylig.

Fire korridorer

Ifølge de foreløpige skissene, har Statens vegvesen pekt ut fire hovedkorridorer som vil ha utgangspunkt i Fedafjorden bru som trolig vil få en «søsterbru» ved siden av dagens bru. Like etter Fedahei har planleggerne lagt inn to alternativer til plassering. Det ene er lagt langs Dunsætvannet via Sira til Moi i Rogaland. Fra Moi er det tegnet tre alternativer, ett som er lagt i tunnel til Heskjestad og videre i dagen til like nord for Egersund. De to andre er kombinasjon av vei i dagen og tunnel forbi det beryktede Drangsdalen til Ualand, Vikeså og Ålgård.

Det andre alternativet kan kalles for det ytre alternativet. Dette forslaget er basert på et privat forslag hvor en legger Europaveien i en helt ny trase mellom dagens E39 og de store tettstedene på Jæren.

Les mer her!