Ny vei mellom Kristiansand og Sandnes blir en realitet!

Fotograf:

Det ble fredag klart at den planlagte utbyggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Sandnes blir en av de fem prioriterte veistrekningene som settes i gang mellom 2018 – 2020. Selskapet Nye Veier AS ble etablert 1. januar i år, og har fått som oppgave at de innen 20 år skal planlegge og bygge ut veier til en verdig av over 130 milliarder kroner de neste 20 årene.

» Vi vil starte i Kristiansand og bygge oss vestover til vest for Mandal og helt til Vigeland. Jeg regner med at det kan bli oppstart høsten 2018, men jeg vil ikke si når denne strekningen vil stå klar. Det eneste er at vi skal planlegge og bygge lange strekk. Både med tanke på at det er stor trafikk og ulykkesbelastede strekninger, men også for å bygge opp regionen mellom Kristiansand og Mandal. Det som er viktig for oss er at vi bygger ut helhetlige lange strekninger, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland til Lister.»

Utbyggingen av strekningen mellom Rogaland og Kristiansand har vært øverst på den politiske dagsorden for alle politikerne i Lindesnes – og Listerregionen, med et klart mål om at regionen skal kobles på de store vekst regionene i øst og vest. Kortere vei og tryggere vei på Sørlandet kan gi gode ringvirkninger for næringslivet og mulighet for vekst, økt mulighet for pendling, bedre transportvilkår og bedre tilgjengelighet.

Les mere i Lister 24 her

Fra Lindesnes Avis her