Fremtidig landbasert fiskeoppdrett på Lista?

Fotograf: Lister24, Siw Eline Holmen

Fjordservice Flekkefjord har fått kjøpt det gamle fiskemottaket på Lista og planlegger å åpne skalldyrmottak i Borshavn.  Bedriften har nå søkt Farsund kommune om å etablere fire borehull til sjøvann.

Denne søknaden ble godkjent i teknisk utvalg nylig. Vedtaket åpner for at Fjordservice kan føre sjøvann på land og gir store muligheter for at man på et senere tidspunkt kan få etablert landbaserte fiskeoppdrett.

Les også.