«Meningsløst å sitte tre måneder i sofaen» sier NODE-sjef Anne-Grete Ellingsen

Nav-logo-500x314
Nav-logo-500×314
Fotograf:

Node-sjef Anne-Grete Ellingsen har sendt brev til arbeidsminister Anniken Hauglie der hun ber om at det «svært demotiverende» regelverket for arbeidsledige gründere endres.

– I den situasjonen vi står i nå, må det kunne gjøres et gruppeunntak for gründere som vil etablere ny virksomhet. Det er tullete at gründere må søke på ledige stillinger i det ordinære arbeidsmarkedet før de kan konsentrere seg fullt om ideen sin, sier klyngeleder i GCE Node, Anne-Grete Ellingsen.

Kontaktet arbeidsministeren

Tidligere denne måneden sendte hun et brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie der hun ber om at dagens regelverk endres.

For å beholde ytelser fra Nav under etablering, må man i dag ha vært registrert som arbeidssøker hos Nav i minimum tre måneder.

«Arbeidsledige som ønsker å jobbe med etableringer, mister dagpenger. For våre medlemsbedrifter har dette negative konsekvenser for dem som vil inn i den nye pre-inkubatoren (Veksthuset på Lumber, red.anm.) som er etablert i Kristiansand. Å miste dagpenger de første tre måneder oppleves som svært demotiverende,» står det å lese i brevet.

Node-bedriftene viser også til at Navs arbeidsmarkedstiltak i hovedsak fokuserer på å utvikle amo-kurs, som har et nokså smalt nedslagsfelt og begrenset nytteverdi.

«Node-bedriftene mener derfor kurs- og studietiltak må gi studiekompetanse og at Navs retningslinjer må justeres for å gi rom for dette.»

 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker at flere kan studere samtidig som de mottar stønad fra Nav
(Kilde: Avisen Agder)

Dagens regelverk gjør at det som hovedregel ikke er mulig å ta en utdanning og samtidig få dagpenger.

– Regelverket er for rigid og firkantet, og vi ønsker nå å gjøre forbedringer i det for å rydde unna en del av de urimelighetene som er der, sier Hauglie til Dagbladet.

– Særlig i oljebransjen ser vi nå at mange blir permittert eller arbeidsledige, og det er nå ekstra viktig at de som tar grep og etterutdanner seg for å komme raskest mulig tilbake på arbeidsmarkedet, ikke hindres, men heies fram og oppmuntres, tilføyer hun.

Forslaget hun legger fram fredag, inneholder tre konkrete endringer; to forskriftsendringer og ett lovforslag: Vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid, skal justeres slik at utdanning/studiesamlinger minst seks dager per semester blir tillatt. Muligheten for å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten/permitteringen skal utvides, og adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet, utvides fra dagens ni til tolv måneder.