Kommende arrangementer

 1. Tour des Fjords til kommunen

  mai 24 @ 11:00 - 18:00
 2. Farsund Maraton – løpsfest på sitt beste!

  mai 26 @ 08:00 - 18:00
 3. American Festival i Vanse

  juni 28 - juli 1
 4. Kaperdagene i Farsund

  juli 11 @ 13:00 - juli 17 @ 15:00
 5. Kaperkveld med Trygve Skaug

  juli 12 @ 19:30 - 21:00

Om Farsund 365

Farsund 365 AS er Farsunds nye, lokale næringsapparat forankret i ny næringsplan for Farsund kommune. Selskapet ble opprettet i 2014.

Felles organisasjon for all næring

Farsund 365 AS er Farsunds nye, lokale næringsapparat som samler kommune, næring, handel og turisme i en felles organisasjon for vekst og utvikling i Farsund kommune.

Selskapet skal arbeide komplementært i forhold til regionale aktører og eies i fellesskap av Farsund kommune og næringslivet gjennom Farsund Næringsselskap og Farsund & Lista Handelsstand.

Farsund 365 skal bidra til å utvikle eksisterende virksomheter, stimulere etableringsviljen, og jobbe for økt bolyst, befolkningsvekst og styrke Farsund som feriedestinasjon gjennom:

• Reisemålsutvikling
• Næringsutvikling
• Lokal samfunnsutvikling

Navnet «Farsund 365» sier tydelig noe om de forpliktelsene eierne har. FK, FNS og FLH forplikter seg til å jobbe for næringsutvikling og vekst gjennom selskapet med fokus på å skape aktivitet, attraktivitet og legge til rette for etablering gjennom hele året, som jo har 365 dager. Farsund 365 symboliserer også et konsept hvor de ansatte i selskapet skal skape begeistring for Farsund 365 dager i året. Internt i kommunen skal det skapes grobunn for stolte og gode ambassadører, og jobbes for å gjøre hverandre enda bedre. Eksternt skal selskapet bygge merkevaren Farsund. Farsund365 skal jobbe for at gjestene skal få gode, unike opplevelser sommer som vinter, og markedsføre Farsund som et godt besøksmål 365 dager i året.

Motto

Farsund 365 sitt motto: Alt henger sammen med alt.

Det er derfor viktig for et lokalsamfunn og samle de gode kreftene, og jobbe på samme lag for å få kraft til å løfte samme for vekst og utvikling.
Et godt tilrettelagt reisemål, vil være et godt lokal samfunn – og motsatt. Et godt miljø for etablering vil være et godt bosted, og attraktive jobber vil tiltrekke seg innflyttere.