Alcoa Lista økte produksjonen, og minsket utslippene.

Alcoa Lista har utviklet ny teknologi som gjør det umulige mulig. En reduksjon på 70% av klimagassene er formidabel og det er inspirerende at en av våre hjørnestensbedrift tar et slikt kraftig miljøansvar. Flere internasjonale industribedrifter viser nå interesse for den karbotermiske prosessen som utprøves på Alcoa Lista og besøker bedriften for å lære. Vi gratulerer med flott resultat og ønsker Alcoa Lista lykke til videre.

Les mer i Fevennen her!