Har du meldt deg på Farsund Maraton?

Farsund Maraton startet på forsommeren i 2012 da en liten gjeng diskuterte nye aktiviteter som kunne arrangeres i kommunen for å trekke flere folk – turister og besøkende, samt engasjere våre egne innbyggere. En aktivitet som kunne utnytte hele kommunen og vise den flotte naturen vi har. Etter timer med diskusjoner og planlegging var Farsund Maraton “på plass”. Den store dagen ble 1. juni 2013. Det var totalt 581 påmeldte, fordelt på 47 på helmaraton, 139 på halvmaraton, 179 på 10 km og 216 på barneløpet. Vinneren av helmaraton ble Erik Bergesen fra Kristiansand som løp på 02.55.17. Vi hadde en rekke frivillige som gjorde en fantastisk jobb. Davy Wathne var med som speaker, sammen med Jakob Øyvind Reinertsen, og kastet glans over start og målområdet. Vi hadde fire løyper: helmaraton på
42 km, halvmaraton på 21 km, minimaraton på 10 km, og selvfølgelig en for de minste, barnemaraton. Fra 2014 utvider vi med enda en distanse, halvmila
(5 km).

Landskapet på Listalandet og i Farsund er som skapt for denne type arrangement! Det var aldri tvil om hvor løypene skulle gå.
Start og mål i Farsund sentrum, og for helmaraton går turen helt ut til Lista fyr og tilbake. En flott tur i vakker natur.

Årets maraton går av stabelen lørdag 28. mai og fast speaker Davy Watne gjester igjen byen og kommunen. Vi garanterer deg en unik løpsopplevelse!

Du kan melde deg på årets løp her!

Fra Kaperspillet til Kaperspillene!

Vi har lenge ønsket å bygge en organisering og en langsiktighet i forhold til å utvikle konseptet Kapertiden i Farsund. Vi har lenge vært kjent som Kaperbyen Farsund uten at vi har tatt ut potensialet til fulle, og uten at Kaper Farsund har befestet seg utover juli mnd med de flotte opplevelsene rundt Kaperdagene og Kapernatt.

I 2012 definerte vi Kaper Farsund som et av fire fyrtårn i destinasjonen Farsund, og man har i ulike grupper/seminar, prosjekt og møter prøvd å finne en form på å komme videre. Etter at Helene Evanger annonserte at fjorårets Kaperspill ville blir det siste i rekken, skjøt arbeidet fart!

Det ble i fjor vår dannet en styringsgruppe for utvikling av Kaper Farsund bestående av:

Ann Helen Erichsen
Patricia Hartmann
Alf Erik Martinsen
Therese Malmo
Inge Eikeland
Svein Olav Pedersen
I første omgang skulle denne sikre fjorårets gjennomføring og begynne å stake ut kursen fremover.

Fra Kaperspillet til Kaperspillene!

Første prioritet for gruppen har i 2015/16 vært å sikre noe som kan erstatte Kaperspillet som ble fremført for siste gang i 2015.

Ulike modeller har vært foreslått og ulike tilbud fra interne og utenforstående har tatt opp til vurdering. Vi har nå landet på den modellen, vi alle mener er best forankret – å benytte oss av den enorme erfaring og kunnskap det ligger i de aktørene av frivillige som har vært en del av Kaperspillet. Kapergjengen har tatt eierskap til og sagt seg villige til å være med å videreutvikle Kaper Farsund gjennom å sikre at det fremføres et sjøslag knyttet til kapertiden i havnebassenget i Farsund i årene fremover.  Sjøslagene skal ta utgangspunkt i historiene rundt Veiviserens kapringer i Farsund/Loshavn og skal være så autentiske som mulig. Gehalten i historiene skal sjekkes av faglige kilder.

Kapernatt med sjøslag 12. juli
Nytt sjøslag er under utarbeidelse med manus fra en av Veivisernes kapring i 1808. Manus skrives av Inge Eikeland, basert på nedskrevne kilder utlånt statsarkivet.

Sjøslaget gjennomføres med hjelp fra mange gode hjelpere som:
Fahrsunds 3de batteri:

En gjeng med entusiaster i Listerregionen som nå ønsker å starte en forening der vi har tidsriktige uniformer og kanoner fra perioden. Gjennom 20 år har vært kanondrønn vært en viktig del av Kaperspillet i Farsund. Vi, Fahrsunds 3de Batterier, har i like mange år hatt ansvaret for drønnene fra skipene på havna.  Man kan således si at Fahrsunds trende batteri gjenopprettes for «Til forsvar av byen ble det i 1807 bygd ut tre kanonbatterier i Farsund. Det ene var sør for sentrum et sted som kalles Svinehagen, det neste stod på haugen der Eilert Sundt vgs. er i dag og det tredje på Møllehaugen.»

Foreningen ledes av Niels Bernt Rinde. Farsunds tredje batteri skal organiseres som en permanent forening, som utfører sine egne aktiviteter og er ansvarlig for dette under Kapernatten.

 

Kapergjengen
Består av ulike personer tilknyttet Farsund undervannsklubb, Farsund Mototbåt Forening og ulike privatpersoner som har vært ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av Kaperspillet. Disse personene har vært skuespillere, båtførere, soldater, kapteiner og utgjort den største parten av de frivillige rundt det tidligere Kaperspillet. Det er fantastisk å kjenne det engasjementet fra denne gjengen og vi er dypt takknemlige for disse personene ønsker å være med å utvikle sjøslaget og bidra til å utvikle Kaper Farsund. Kapergjengens leder og kontaktperson er Kjell Rune Nakkestad

Andre nyvinninger

Priseretten – dramatiseres ute av Kapergjengen i år på tollboden på dagen og tas med som en avslutning av Kaperspillet

 

Førstereis kaper –et maritimt kulturprosjekt for barn
Et av de nye grepene som man ønsker er å gjøre Kapernatt enda mer barne- og familievennlig. Farsund Shantykor har vært i kontakt med Per Herman Zachariassen, som er formann i Fullriggeren Sørlandets Shantykor. Han har utviklet konseptet «Førstereis» i Kristiansand. Zachariassen har sagt seg villig til å hjelpe oss i gang her borte også.

Målet med prosjektet er å gi barnehagebarn i Farsund en maritim kulturell ballast og identitet knyttet til sjøfartsbyen Farsund, og Kapertiden. Prosjektet skal vektlegge på gode opplevelser på tvers av generasjoner. Sammen skal vi skape gode kulturopplevelser for oss selv, men ikke minst også for både lokalbefolkning og tilreisende i Farsund kommune.

Representanter fra Shantykoret besøker barnehagene og øver inn et par tre sjantier/ sanger sammen med ungene. Ungene (5-6 åringene) får «uniform» med t-skjorte, skjerf og lue. Dette er med å skape identitet og stolthet.
Kontakt: Jakob Øyvin Reinertsen og Jahn Erling Nakkestad

 Ludolf og den forsvunne engelskmannen
Et teaterstykke for barn i regi av Brit-Elin Vidringstad og Arne Marthinsen.  Premiere 7. juli med skal totalt 11 forestillinger på Farsund kino. Forestillingen samkjøres med programmet for øvrig og teaterstykket blir også synlig under arrangementene i byen.

 

Kaperskuta Adella seiler igjen
Et annet viktig fokus for gruppen har vært å finne en modell som kan sikre at Adella ville bli værende i Farsund –Adella har blitt både Kaperdagene og Kapernatt og et bilde på Sommer i Farsund. Adella er også en viktig representant for sjøfartsbyen Farsund.

Kaper Farsunds egen kaperskute Adella – er sikret en fremtid i sjøfartsbyen Farsund på bakgrunn av et stort engasjementet fra de lokale bedrifter og ved at Farsund kommune ønsker å støtte utviklingen av sjørelaterte opplevelser. Farsund kommune har til behandling en søknad om å støtte Adella med 200.000 i utviklingsmidler over tre år, og Vest Agder Fylkeskommune søkes om å støtte med samme beløp.  i lauget som gjør det mulig at vi nå kan tenke langsiktig i forhold til Adella, kommune og fylke, rederi og bemanning

 

Tjuvstart Kaper Farsund
21. mai på gjestehavnas dag vil det bli mulig for publikum å møte alle bak det nye sjøslaget og Kaperdagene. Deltaker: Kapergjengen, Lista og Sælør Kystlag, Kaptein Torrius om bord på Adella.

Det er nå mulig å bestille Adella for bryllupsturer nå,  sightseeing og sjørøverturer fra 15. mai.

Bli med på Forskerfabrikkens sommerskole 2016

Det blir også i år arrangert Forskerfabrikkens sommerskole i Farsund. Skal du begynne i 5., 6. eller 7. klasse kan dette kanskje være noe for deg?

Vil du være forsker i en hel uke?

Bli med ut og let etter mikrometeoritter og dyr vi ikke kan se på spennende ekskursjoner. Eller hva med å dyrke bakterier, lage superstore såpebobler
og utforske elektrisitet? For ikke å snakke om leken matematikk, marshmallowsbygging og ballongraketter!

Gjennom en spennende uke på Forskerfabrikkens sommerskole får
du oppleve alt dette og mye mer. Vi vil vise deg hvor morsomt naturvitenskap og teknologi er. På sommerskolen blir du flinkere i naturfag og lærer mer om kjemi,
fysikk, astronomi og biologi. Aktivitetene er koblet opp mot skolens
læreplan for 5. – 7. trinn. Som forskere flest får du et ekte mikroskop, forskerbriller, t-skjorte
og kurshefte til odel og eie.

Vi ønsker deg velkommen til tidenes sommeropplevelse!

Praktiske opplysninger!

Sommerskolen arrangeres i uke 26 (27.juni – 1.juli), uke 31 (1.-5.august) og uke 32 (8.-12.august)

Kurset går over 5 dager, mandag – fredag, kl. 09.00 – 15.00.
Oppmøte hver dag kl. 08.50.

Deler av kurset foregår utendørs. Ha med klær som passer for været.

Ta med niste og drikke hver dag!
Begrenset antall plasser, så det er førstemann til mølla!

Tid og sted:

UKE 26 & 31:
Farsund barne- og ungdomsskole
Markveien 23.
4550 FARSUND

UKE 32: Lista Ungdomsskole,
4560 VANSE

Påmelding:

Logg inn www.forskerfabrikken.no| Velg fylke | Velg kurs
NB! Før påmelding må du registrere deg som bruker på våre nettsider.
PÅMELDING FRA 12. APRIL KL. 1500.

PRIS:
Støttet av Alcoa Foundation. Egenandel: Kr. 995,- inkludert flott mikroskop.

Kontakt:
info@forskerfabrikken.no
22 15 54 00
www.forskerfabrikken.no

Se hele invitasjonen her!

Fire E39 alternativer

Det er lagt frem fire ulike for nye E39 i et møte i Stavanger nylig.

Fire korridorer

Ifølge de foreløpige skissene, har Statens vegvesen pekt ut fire hovedkorridorer som vil ha utgangspunkt i Fedafjorden bru som trolig vil få en «søsterbru» ved siden av dagens bru. Like etter Fedahei har planleggerne lagt inn to alternativer til plassering. Det ene er lagt langs Dunsætvannet via Sira til Moi i Rogaland. Fra Moi er det tegnet tre alternativer, ett som er lagt i tunnel til Heskjestad og videre i dagen til like nord for Egersund. De to andre er kombinasjon av vei i dagen og tunnel forbi det beryktede Drangsdalen til Ualand, Vikeså og Ålgård.

Det andre alternativet kan kalles for det ytre alternativet. Dette forslaget er basert på et privat forslag hvor en legger Europaveien i en helt ny trase mellom dagens E39 og de store tettstedene på Jæren.

Les mer her!

Klubbhus i rekordfart – i Rekordparken selvfølgelig!

I løpet av helgen 8. – 10. april har en ivrig dugnadsgjeng reist et klubbhus for FIL i Rekordparken aka Alcoaparken.

Ivrige håndverkere fra flere ulike lokale firmaer har vært i sving fra morgen til kveld på klubbhuset, innsatsen har vært enorm. Målet med å få et tett bygg i løpet av helgen, ble oppnådd fredag. I løpet av helgen er vinduer og dører på plass. Søndag ettermiddag manglet bare en vegg kledning. Innvendig var klubbhuset platet, og klar for isolasjon som skal blåses inn. Og taket var klargjort for takstein. Dette må være en verdensrekord!

I løpet av uka skal rørleggere og elektrikere på plass og klubbhuset skal gjøres ferdig innvendig.

Vi er imponert over dugnadsinnsatsen, planlegginga og gjennomføringa og ønsker lykke til videre.

Se bilder og les mer i Lister24 her.

Amfi Farsund fylles opp med nye spennende butikker!

Amfi Farsund ligger i rute til åpningen 12. mai. I tur og orden slippes nyheter om nye butikker, kjeder og konsepter som skal etablere seg i Farsunds nye kjøpesenter. Senterets plassering på vestsiden av Farøybroa skaper en ny dynamikk i byen og tilfører bykjernen nye kjeder og muligheter for utvikling. 500 meter med nye brygger binder senteret og byen sammen på en ny måte langs sjøsiden. Det blir flotte uteområder og spennende tilbud innendørs. Vi ønsker lykke til frem mot åpningen, og håper hele Farsunds befolkning stormer inn når dørene åpner!

Blant kjedene som etablerer seg er pr. 5.04 Apotek 1, Eurosko, Vinmonopolet, Vita, Princess, Nille, Burger King, Cubus, Kitch’n Euronics, Ringo Hey Honey, Boys of Europe, Hageland, Gudan, Intersport. SMART trening og helse,  og Rema 1000.

Vi er sikre på at det kommer flere nyheter om etablering frem mot åpning – så følg med på AMFI Farsund sine Facebook sider her.

Ny vei mellom Kristiansand og Sandnes blir en realitet!

Det ble fredag klart at den planlagte utbyggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Sandnes blir en av de fem prioriterte veistrekningene som settes i gang mellom 2018 – 2020. Selskapet Nye Veier AS ble etablert 1. januar i år, og har fått som oppgave at de innen 20 år skal planlegge og bygge ut veier til en verdig av over 130 milliarder kroner de neste 20 årene.

» Vi vil starte i Kristiansand og bygge oss vestover til vest for Mandal og helt til Vigeland. Jeg regner med at det kan bli oppstart høsten 2018, men jeg vil ikke si når denne strekningen vil stå klar. Det eneste er at vi skal planlegge og bygge lange strekk. Både med tanke på at det er stor trafikk og ulykkesbelastede strekninger, men også for å bygge opp regionen mellom Kristiansand og Mandal. Det som er viktig for oss er at vi bygger ut helhetlige lange strekninger, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland til Lister.»

Utbyggingen av strekningen mellom Rogaland og Kristiansand har vært øverst på den politiske dagsorden for alle politikerne i Lindesnes – og Listerregionen, med et klart mål om at regionen skal kobles på de store vekst regionene i øst og vest. Kortere vei og tryggere vei på Sørlandet kan gi gode ringvirkninger for næringslivet og mulighet for vekst, økt mulighet for pendling, bedre transportvilkår og bedre tilgjengelighet.

Les mere i Lister 24 her

Fra Lindesnes Avis her

 

Bygningsvernpris til Brøvigs bygget

Farsund byforening har delt ut sin bygningsvernpris til Brøvig Rederis bygg fra 1950. Kontorbygget er godt bevart og gjennom detaljer, møbler, interiør og utsmykking er det et autentisk uttrykk for både rederiets og norsk sjøfartshistorie.
– Da bygget ble tatt i bruk i 1950, kunne man lese i Farsunds Avis at det var et av de vakreste private administrasjonsbygg i hele landet. Det har alltid vært markert som et av de flotteste kontorbyggene i byen. Spesielt inngangspartiet er vakkert, mener Jan Gunnar Skjeldsøy i byforeningen.

Rett før jul 2015 solgte familien Brøvig bygget til familien Gladstad, som også har lange redertradisjoner. Eiendomsselskapet har fått navnet Maritimt Senter AS og det understreker ønske og planer om å realisere bygget til et sjøfart – og maritimt opplevelsessenter.

Les mere om prisen her!

Bil, båt og fritidsmesse

I samarbeid med den maritime bransjen i Farsund inviterer Farsund idresslag til bil, båt og fritidsmesse.

Messen er innendørs i Alcoa Miljøpark hvor butikker og leverandører fra distriktet stiller ut biler, båter, og alt som kan knyttes til fritidssysler.

Messen var for første gang arrangert i fjor og ble en stor suksess. Vi håper like menge finner veien til Alcoa Miljøpark i år, kanskje blir det en ny båt?

Blant årets utstillere finner Båtbyen Farsund, Marin Elektro, Farsund Båt og Motor Gudan, Kjell Ore AS, Bavaria Farsund, Monter, Byggvell, Hageland med flere.

For informasjon om arrangementet og billettpris, sjekk FILs hjemmesider her!

John F. Kennedy får en ansiktsløftning

Installasjonen til den svenske kunstneren Karin Ögren «Den som ser og hører», og som på folkemunne går under John F. Kennedy ble oppført til den internasjonale kunstutstillingen «Drift 92». Dette var en av flere internasjonale kunstutstillinger som var arrangert med utgangspunkt i Galleri Lista Fyr på 90- tallet. I spissen stod Alfred Vaagsvolf og Solfrid Mortensen.
Installasjonen har siden 1992 vært en landemerke i tillegg til fyrtårnet og fyrområdet som besøkes av rundt 50.000 i løpet av året. Kunstverket var ikke tenkt å ha så lang levetid, men har vært til glede for alle besøkende og har blitt et ikon for både Listalandet og Det amerikanske Lista. Nå har både trafokiosken og bildet fått skader etter vær og vind, og man jobber for å finne løsninger for å oppjustere både trafokiosken som leverer strøm til området, og selve kunstverket.

Les mere i Lister24 her!