Fra Kaperspillet til Kaperspillene!

Vi har lenge ønsket å bygge en organisering og en langsiktighet i forhold til å utvikle konseptet Kapertiden i Farsund. Vi har lenge vært kjent som Kaperbyen Farsund uten at vi har tatt ut potensialet til fulle, og uten at Kaper Farsund har befestet seg utover juli mnd med de flotte opplevelsene rundt Kaperdagene og Kapernatt.

I 2012 definerte vi Kaper Farsund som et av fire fyrtårn i destinasjonen Farsund, og man har i ulike grupper/seminar, prosjekt og møter prøvd å finne en form på å komme videre. Etter at Helene Evanger annonserte at fjorårets Kaperspill ville blir det siste i rekken, skjøt arbeidet fart!

Det ble i fjor vår dannet en styringsgruppe for utvikling av Kaper Farsund bestående av:

Ann Helen Erichsen
Patricia Hartmann
Alf Erik Martinsen
Therese Malmo
Inge Eikeland
Svein Olav Pedersen
I første omgang skulle denne sikre fjorårets gjennomføring og begynne å stake ut kursen fremover.

Fra Kaperspillet til Kaperspillene!

Første prioritet for gruppen har i 2015/16 vært å sikre noe som kan erstatte Kaperspillet som ble fremført for siste gang i 2015.

Ulike modeller har vært foreslått og ulike tilbud fra interne og utenforstående har tatt opp til vurdering. Vi har nå landet på den modellen, vi alle mener er best forankret – å benytte oss av den enorme erfaring og kunnskap det ligger i de aktørene av frivillige som har vært en del av Kaperspillet. Kapergjengen har tatt eierskap til og sagt seg villige til å være med å videreutvikle Kaper Farsund gjennom å sikre at det fremføres et sjøslag knyttet til kapertiden i havnebassenget i Farsund i årene fremover.  Sjøslagene skal ta utgangspunkt i historiene rundt Veiviserens kapringer i Farsund/Loshavn og skal være så autentiske som mulig. Gehalten i historiene skal sjekkes av faglige kilder.

Kapernatt med sjøslag 12. juli
Nytt sjøslag er under utarbeidelse med manus fra en av Veivisernes kapring i 1808. Manus skrives av Inge Eikeland, basert på nedskrevne kilder utlånt statsarkivet.

Sjøslaget gjennomføres med hjelp fra mange gode hjelpere som:
Fahrsunds 3de batteri:

En gjeng med entusiaster i Listerregionen som nå ønsker å starte en forening der vi har tidsriktige uniformer og kanoner fra perioden. Gjennom 20 år har vært kanondrønn vært en viktig del av Kaperspillet i Farsund. Vi, Fahrsunds 3de Batterier, har i like mange år hatt ansvaret for drønnene fra skipene på havna.  Man kan således si at Fahrsunds trende batteri gjenopprettes for «Til forsvar av byen ble det i 1807 bygd ut tre kanonbatterier i Farsund. Det ene var sør for sentrum et sted som kalles Svinehagen, det neste stod på haugen der Eilert Sundt vgs. er i dag og det tredje på Møllehaugen.»

Foreningen ledes av Niels Bernt Rinde. Farsunds tredje batteri skal organiseres som en permanent forening, som utfører sine egne aktiviteter og er ansvarlig for dette under Kapernatten.

 

Kapergjengen
Består av ulike personer tilknyttet Farsund undervannsklubb, Farsund Mototbåt Forening og ulike privatpersoner som har vært ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av Kaperspillet. Disse personene har vært skuespillere, båtførere, soldater, kapteiner og utgjort den største parten av de frivillige rundt det tidligere Kaperspillet. Det er fantastisk å kjenne det engasjementet fra denne gjengen og vi er dypt takknemlige for disse personene ønsker å være med å utvikle sjøslaget og bidra til å utvikle Kaper Farsund. Kapergjengens leder og kontaktperson er Kjell Rune Nakkestad

Andre nyvinninger

Priseretten – dramatiseres ute av Kapergjengen i år på tollboden på dagen og tas med som en avslutning av Kaperspillet

 

Førstereis kaper –et maritimt kulturprosjekt for barn
Et av de nye grepene som man ønsker er å gjøre Kapernatt enda mer barne- og familievennlig. Farsund Shantykor har vært i kontakt med Per Herman Zachariassen, som er formann i Fullriggeren Sørlandets Shantykor. Han har utviklet konseptet «Førstereis» i Kristiansand. Zachariassen har sagt seg villig til å hjelpe oss i gang her borte også.

Målet med prosjektet er å gi barnehagebarn i Farsund en maritim kulturell ballast og identitet knyttet til sjøfartsbyen Farsund, og Kapertiden. Prosjektet skal vektlegge på gode opplevelser på tvers av generasjoner. Sammen skal vi skape gode kulturopplevelser for oss selv, men ikke minst også for både lokalbefolkning og tilreisende i Farsund kommune.

Representanter fra Shantykoret besøker barnehagene og øver inn et par tre sjantier/ sanger sammen med ungene. Ungene (5-6 åringene) får «uniform» med t-skjorte, skjerf og lue. Dette er med å skape identitet og stolthet.
Kontakt: Jakob Øyvin Reinertsen og Jahn Erling Nakkestad

 Ludolf og den forsvunne engelskmannen
Et teaterstykke for barn i regi av Brit-Elin Vidringstad og Arne Marthinsen.  Premiere 7. juli med skal totalt 11 forestillinger på Farsund kino. Forestillingen samkjøres med programmet for øvrig og teaterstykket blir også synlig under arrangementene i byen.

 

Kaperskuta Adella seiler igjen
Et annet viktig fokus for gruppen har vært å finne en modell som kan sikre at Adella ville bli værende i Farsund –Adella har blitt både Kaperdagene og Kapernatt og et bilde på Sommer i Farsund. Adella er også en viktig representant for sjøfartsbyen Farsund.

Kaper Farsunds egen kaperskute Adella – er sikret en fremtid i sjøfartsbyen Farsund på bakgrunn av et stort engasjementet fra de lokale bedrifter og ved at Farsund kommune ønsker å støtte utviklingen av sjørelaterte opplevelser. Farsund kommune har til behandling en søknad om å støtte Adella med 200.000 i utviklingsmidler over tre år, og Vest Agder Fylkeskommune søkes om å støtte med samme beløp.  i lauget som gjør det mulig at vi nå kan tenke langsiktig i forhold til Adella, kommune og fylke, rederi og bemanning

 

Tjuvstart Kaper Farsund
21. mai på gjestehavnas dag vil det bli mulig for publikum å møte alle bak det nye sjøslaget og Kaperdagene. Deltaker: Kapergjengen, Lista og Sælør Kystlag, Kaptein Torrius om bord på Adella.

Det er nå mulig å bestille Adella for bryllupsturer nå,  sightseeing og sjørøverturer fra 15. mai.

Hun er Jenta i røygen!

Komiteen for årets Damenes weekend har etter innkomne nominasjoner kåret årets, Jenta i røygen!
Vinneren er Britt Elin Vidringstad, og ingen har vel fler jern i ilden en akkurat denne dama.

Vi i Farsund365/Farsund og Lista Handelsstand ønsker å gratulerer både prisvinner og vinner med en fortjent utnevnelse!

Her er noe av juryens begrunnelse for at utnevnelsen til Jenta i røyen:

Brit Elin Vindringstad er:

 • Motivator og en av lederne for Laubejentan.
 • Har kjørt treningstimer for ulike grupper i flere år.
 • Aktiv i Revygjengen og med i styret for denne fra starten.
 • En av de ansvarlige for dansingen på Nissefestivalen.
 • Laget oppsetningen «Byen vår» på kulturhuset Ekko med elever fra Fbus.
 • Laget musikaloppsetningen «Hyllest til Prøysen» fremført i Kulturhuset Ekko.
 • Aktivt med i Prøysenoppsetningen fremført i Borggården sommeren 2014.
 • Har laget alle tekster til sanger og replikker til «Ludolf og den forsvunne engelskmannen» – teater/musikalsatsing om Kapertiden som spilles på Ekko en periode i sommmer (2016).
 • Var trener i Farsund turnforening i mange år.
 • Aktivt med i mange av arrangementene i Farsund menighet.
 • Har skrevet teksten til Zippysangen.
 • Som lærer gjør hun langt mer for elevene enn det som ligger i stillingen.
 • En gledesspreder.

Se program for årets DW her!

2016 DW program-A4-digital

3 millioner fra Forskningsrådet til Det Amerikanske Lista

Tre mIllioner kroner til unikt forskningsprosjekt
Det amerikanske Lista skal utvikles til trekkplaster for turister – ved hjelp av et forskningsprosjekt til tre millioner kroner.

Det er Farsund 365 som skal styre prosjektet. Forskere fra Agderforskning skal i samarbeid med lokale bedrifter dyrke det amerikanske preget på Lista. De skal blant annet skape unike kulturopplevelser som skal trekke turister fra inn- og utland.

Prosjektets fulle navn er: ”The American Lista. Culture- and arts-based attraction development and American-Norwegian travel route products”

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond (RFF) Agder.

Bedriftene i forskningsprosjektet er medlemmer i Farsund 365. Mange av dem er også partnere i Usus, næringsklyngen for bedrifter innenfor reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet. Usus er kjent blant annet for utstrakt samarbeid med forskningsmiljøene på Agderforskning og UiA.

Prosjektleder Sarah Holst Kjær beskriver prosjektet ”Det amerikanske Lista” slik:

”RFF Agders styre har bevilget 3.000.000 kroner til Farsund 365 til ”The American Lista. Culture- and arts-based attraction development and American-Norwegian travel route products”.

Som et samarbeid mellom Agderforskning og projekteier Farsund 365 har dette community-baserede turismeprosjektet som mål å profesjonalisere, raffinere, utvikle og tematisere ”Det amerikanske Lista” som turismeprodukt.

En rekke eksperter innenfor art-direction, kulturbasert tematisering, kulturhistorie, norsk-amerikansk kultur og museumsvitenskap skal bistå bedriftene med innovasjonsprosessene når de revitaliserer og skaper en destinasjon med norsk-amerikansk tema.

Studiet Opplevelsesbasert reiseliv på UiA skal bruke prosjektet som lærings- og praksis-arena. Flere bedrifter i prosjektet er allerede medlemmer av USUS-klyngen. Prosjektet baserer seg dessuten på et stort amerikansk kontaktnettverk som skal forsterke den amerikanske gjestestrømmen som Lista ønsker å tiltrekke seg. Vi ønsker å takke RFF Agder for muligheten til å utvikle unik, kulturbasert turisme.”

Flere tildelinger fra Sørlandets Kompetansefond til Farsund!

Styret i Sørlandets Kompetansefond har i sitt styre delt ut 22 millioner til ulike prosjekt i Vest Ager. Et par millioner av disse tilfaller prosjekter i Lister og i Farsund.

Farsund 365 får 100.000 kr til en mulighetsstudie for et maritimt senter. Amon får 500.000 kr til den planlagte fundament- og installasjonsfabrikkennfor havvindmøller i Farsund. Og Alcoa Lista får 500.000 kr til sitt karbotermiske prosjekt. 

Les mer her

 

Booking i lavvoen

Lavvoen på Torvet i Farsund er på plass, og der vil den stå til 22. desember. Lavvoen kan benyttes av lag og foreninger, lokale aktører, julemarked, sangkor, og alle som ønsker å skape hyggelig stemning på Torvet før jul.

Det er mulig å være flere i lavvoen på samme tid, samt booke andre tider på dagen ut i fra det som allerede er oppført i listen under.

Bookinger ønskes! For booking og/eller mer informasjon, kontakt tlf: 90 10 11 90 eller mail: flhf@online.no 

Oppdatert liste over bookinger så langt er:

11.des Utstillingsåpning Lista Museum 16:00
 12.des RF Katland  11:00-16:00
13.des Luciadagen 14:00-15:00
15.des Farsund Seilforening 15:00-20:00
16.des Farsund Turnforening, Smånøste 17:00-19:00
17.des GDSL Julekveld for ungdom 17:00-20:00
18.des FIL Piker 12 selger vafler, kaffe og kakao 17:00
18.des Julenissen og Fargerike Drømmer 18:30-20:30
19.des Lista Husflidslag 12:00
22.des FIL Piker 12 selger vafler, kaffe og kakao 17:00
22.des Biltrekning 18:00

Det kan forekomme endringer! Listen vil fortløpende bli oppdatert om det kommer flere bookinger.

 

Besøk hos våre gode naboer (del 2/2)

De neste dagene fortsatte vi med våre hyggelige nabobesøk. Flipside, ListaBær, Lista Lam, Penne Økologiske Hage, Lista fly- og næringspark og Borshavn Ferie. Aktiviteter, mat og overnatting. På Lista finnes det noe for alle.

Igjen; tusen takk for praten og titten. Utrolig hyggelig! Vi sees.

 

Yrkes- og utdanningsmesse

Farsund 365 AS deltok i går kveld på YRKES- og UTDANNINGSMESSE i Eilert Sundthallen, med 10. klassinger og foresatte, forøvrig en godt besøkt messe, med mange utstillere.

Og vi hadde litt fokus på sommerjobber for ungdom i Farsund, hvor vi samlet inn navn og kontaktinfo på interesserte.

Har din bedrift en sommerjobb/deltidsjobb å tilby, så har vi en liste over ungdommer (stort sett født i år 2000), som kan tenke seg en jobb.

image3

Ønsker du og din bedrift en kopi av lista – gi oss beskjed.

Få tid til alt!

Få tid til alt!

Den etterspurte foredragsholderen Cecilie Thunem-Saanum kommer til bokhandelen torsdag 12. november for å lære oss å snu negativt stress til positiv travelhet: ta styring over tiden din og få mer overskudd. Gjør mer av det du tror på, tro mer på det du gjør.

Det blir enkel servering, og boksignering etter foredraget. Forhåndssalg av bill. kr. 80. Velkommen til det som kan bli et vendepunkt i ditt liv – vi får ikke mer tid, men vi kan få bedre tid! Arr: Farsund Libris

Mer om arrangementet finner du her!

INVITASJON – Skap en lønnsom opplevelse

Lær å lage spennende opplevelsesprodukter!

Opplevelsesdesign er et nytt og spennende fagområde i reiselivet. Flere aktører har erfart hvordan systematisk arbeid kan bidra til økt betalingsvilje, sesongforlengelse og/eller nye målgrupper. Bedriftene som deltar på kurset får innsikt i en ny og inspirerende måte å jobbe med dette temaet på.

Deltakerne får presentert  flere verktøy som kan brukes til å utvikle meningsfulle opplevelser som begeistrer gjesten – og gir økt lønnsomhet for verten. Kurset gir også konkrete eksempler på hvordan du som aktør kan benytte fysiske omgivelser eller samhandling som virkemidler i utviklingen av en opplevelse.    Kursene har altså en praktisk tilnærming.

Sentrale tema er:
–  En grunnleggende innføring i opplevelsesøkonomien
–  Hvilke drivkrefter påvirker etterspørselen etter opplevelser?
–  Opplevelsespyramiden – et verktøy for å se sammenhengene i opplevelsesproduksjon
–  Opplevelsesgrinda – et praktisk arbeidsverktøy med 24 spørsmål på veien fra idé til en meningsfull    opplevelse for gjesten

Kurset er et av flere spennende kurs i Innovasjon Norges portefølje. Her er påmeldingslenke.

https://www.eventbrite.com/e/kurs-for-din-reiselivsbedrift-skap-en-lnnsom-opplevelse-registration-18684739559