Et rikt næringsliv i attraktive Listerregionen

Farsund 365 jobber med målrettet næringsutvikling ved å være et initierende og koordinerende organ for næringsfremmende tiltak. Selskapet har som oppgave å bidra til etablering av nye arbeidsplasser, samt å videreutvikle de eksisterende, herunder å forestå andre oppgaver som naturlig kan forbindes med næringsutvikling. I tett samarbeid med andre aktører i regionen holdes det kurs, veiledning og konferanser hele året.

Røssevika

Industri- og næringsområde på 110 dekar beliggende mellom Farsund sentrum og Vanse. Kommunen kan tilby individuelle tilpasninger for tomtestørrelser i området. Les mer

Lundevågen

Havn- og Næringspark på ca. 300 dekar. Flere av Agders tyngre industriselskaper er etablert her, men også små og mellomstore virksomheter innenfor mekanisk industri bygg/anlegg, offshore, videreforedling av metall, båtservicevirksomhet, m.m. Les mer

Lista Fly og Næringspark

Næringsområde med mangfold av arbeidsplasser og virksomheter i og ved gamle Lista flyplass. Området er åpent for innendørs og utendørs virksomhet. En av Norges største datasenteretableringer er i planlegging. Les mer.

Farsund Sentrum

Kompakt næringsområde med tjeneste- og detaljhandel i fokus. Stort produktspekter! Er du interessert i å etablere deg i Farsund Sentrum, ta kontakt med oss!

Vanse Sentrum

Vanse tilbyr attraktive og romslige næringsbygg. Vi ønsker både mindre og større aktører velkommen til oss! Er du interessert i å etablere deg i Vanse Sentrum, ta kontakt med oss!