Spør oss

Kontaktinformasjon:

Tel.: Turistkontoret i Farsund: +47 952 07 650 (fra 1/5 – 31/8 2019)
Tel.: Farsund Gjestehavn og Bobilcamping: +47 952 07 650 (fra 1/5 – 31/8 2019)
Postboks 100, 4552 Farsund
E-post: post@farsund365.no

Tlf. Turistkontoret på Lista Fyr: +47 906 12 688 (ikke sms)
E-post: post@listafyr.no
Web: www.listafyr.no

Henvendelser vedr. næringsutvikling/nyetableringer/prosjekter
Leder av Farsund 365/Næringssjef, Patricia Hartmann
Tel.: +47 900 83 555
E-post: patricia@farsund365.no

Henvendelser vedr. handel og service
Sekretær for Farsund og Lista Handelsstand, Svein Olav Pedersen
Tel.: +47 901 01 190
E-post: flhf@online.no

Henvendelser vedr. Besøkssenter våtmark Lista og Lista fyr
Daglig leder, Pål Erik Hals
Tel.: +47 906 12 688
E-post: paal@listafyr.no

Henvendelser vedr. arrangementer/markedsføring
Kommunikasjonsansvarlig, Kristine Hansen
Tel.: +47 979 73 689
E-post: kristine@farsund355.no

test