Lundevågen- næring i Farsund havn

Lundevågen Havn- og Næringspark er på ca. 300 dekar. Her har flere av Agders tyngre industriselskaper etablert seg sammen med små og mellomstore virksomheter innenfor mekanisk industri bygg/anlegg, offshore, videreforedling av metall og båtservicevirksomhet, m.m.

Som én av få aktører kan Farsund havn i Lundevågen ta på seg store oppdrag med få minutters varsel. Farsund havn sitter på kompetanse og erfaring til å ta på seg de vanskeligste havneoppdragene i verden. Slik fremstår Lundevågen som en gigantaktør med bedrifter som kan tilby sine tjenester døgnet rundt, 365 dager i året.

Uansett hva ditt skip er lastet med, er det rom for deg i Lundevågen.

 

Filmen er et resultat av et samarbeid mellom Farsund365, flere industribedrifter og Farsund Havnefogd for å presentere mangfoldet av aktiviteter og kapasiteten i Farsund havn.

En stor takk rettes til Hjort Media for vel utført filmoppdrag.

Farsund365 jobber med målrettet næringsutvikling ved å være et initierende og koordinerende organ for næringsfremmende tiltak. Vi arbeider både med etablering av nye arbeidsplasser, samt å videreutvikle eksisterende.

Ønsker du å etablere eller utvikle eksiterende virksomhet i Farsund? Farsund 365 sitter på verktøyene og kompetansen til å hjelpe deg- kom og ta en prat med oss, vi vli at du skal lykkes! Kontaktinfo finner du her. 

Håøyflua fjernes!

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har gått enstemmig inn for å be regjeringen om å vurdere å fremskynde bortsprengning av Håøyflua.
Det er med stor glede vi registrerer at en enstemming komite går inn for å fremskynde sprengninga av Håøyflua med argumentasjon at dette er et tiltak som kommer hele regionen til gode.

«Arbeidsmarkedet i regionen har behov for den typen arbeidsplasser som kan skapes når mulighetene åpner seg etter at tiltaket er gjennomført. Dette er den argumentasjonen vi vil bruke fremover for å forsere en gjennomføring, sier Grøvan.

– Komiteen ber regjeringen vurdere en mulig fremskynding av prosjektet, heter det i komiteens vedtak».

Les hele artikkelen i Lister24!